Keto dieet als preventieve en ondersteunende zorg voor COVID-19-patiënten

Een schrijven van onderzoekers uit Rome; hierin bepleiten ze meer onderzoek naar ketogene dieet interventies in verband met COVID-19 infectie. Dit omdat men uit studies ziet dat het ketogene dieet goede resultaten biedt op het verlagen van gewicht en terug dringen laaggradige ontstekingen.
Overgewicht en laaggradige ontstekingen zijn geassocieerd met ernstigere gevolgen bij een COVID-19 infectie.
Mechanismen waardoor VLCKD met het daaruit voortvloeiende gewichtsverlies de gevoeligheid voor ernstige SARS-CoV-2-infectie kan verminderen en de door het virus veroorzaakte schade kan afremmen.
Link naar het volledige artikel.